Trämyror

Myrarter - fördelning - förekomst

niko

Einige Myrarter i Österrike eller Tyskland finns det mat- och materialsvin som kan utgöra en hälso- och ekonomisk risk som inte bör underskattas. Det finns arter av myror som särskilt gillar att slå på socker eller proteinrika livsmedel.