robot vakuum

robot vakuum

iRobot Roomba sugrobot

niko

GPS och infraröda, elektroniska sensorer och lasrar - när du hör dessa termer tänker du knappt på en dammsugare. De moderna vakuumrobotarna iRobot Roomba har inte mycket gemensamt med konventionell hushållshjälp.