Återvinning

Avfall och återvinning är alltid ett hett ämne. Jag tycker att det är lika viktigt som att det är en olägenhet. Vem gillar att ta ut papperskorgen? Å andra sidan kan vår miljö klara sig med mindre plast. Men när det gäller plast i synnerhet saknas fortfarande alltför ofta alternativ.

Praktisk avfallsuppsamlare

niko

En praktisk avfallsuppsamlare bör inte saknas i något kök eller lägenhet idag. Numera uppmanas vi inte bara av våra samhällen utan också av vårt eget medvetande att göra något för miljön, så sopuppsamlare är ett utmärkt sätt att göra det.