Imprint Dataskydd

Kontakt

Angaben gemäß § 5 TMG:

WiP|m3dia – Patrick Witte
rumsgatan 19 | Eberswalde 16225

Tax ID

Omsättningsskattenummer enligt 27 a § omsättningsskattelagen:
DE351933128

Redaktionellt ansvar

e|Tester – Patrick Witte
rumsgatan 19
16225 Eberswalde

tvistlösning

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsument skiljeförfarande.

Kontakt

Telefon: +49 0176/55424947
E-post: info[ ät ]ehrliche-tests.de

Detta avtryck gäller även för konton i sociala medier: Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest,

Ansvarig för innehållet enligt § 55 punkt 2 RStV

Patrick Witte är en deltagare i Amazonas EU-partnerprogram, som utformades för att tillhandahålla ett medium för webbplatser med hjälp av vilket reklameringskostnad kan erhållas genom placering av annonser och länkar till Amazon.de. Som Amazon-affiliate, tjänar jag kvalificerade inköp.

Bitte beachten Sie:

Honest Tests är en informationsportal för konsumenter.Med oss:

 • Hitta inte laboratorietester eller information från ett testcenter

Vi är inte ett testlaboratorium eller testinstitut!

 • De kan inte beställa, reservera, boka eller ansöka om produkter eller tjänster
 • Be om information från beställda produkter från partners och butiker

I det avseendet, fråga direkt hos respektive butik.

Obs: Vi har använt provisionslänkar (affiliate länkar) på webbplatsen och markerat dem med "*" eller reklam. Om en beställning görs via dessa länkar får Ehrliche-tests.de en provision från säljaren, det tillkommer inga extra kostnader för kunden.

Ansvar för innehåll

Enligt § 7 Abs.1 TMG, som tjänsteleverantör, ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi emellertid inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från det att kunskapen om en viss överträdelse har kännedom. Om vi ​​blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för innehållet från tredje part. Den respektive leverantören eller operatören på sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid länkningstidpunkten.

En permanent innehållskontroll av länken
Sidor är dock orimliga utan konkreta bevis på en överträdelse. Vid anmälan om överträdelser tar vi omedelbart bort sådana länkar.

Copyright

Innehållet och arbetena som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tyska upphovsrättslagar. Kopiering, bearbetning, distribution och eventuell exploatering utanför gränserna för upphovsrätt kräver det skriftliga samtycket från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiell användning.

Om innehållet på denna webbplats inte skapas av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet är innehållet i tredje part markerat som sådant. Om du ändå är medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi om en motsvarande anteckning. Om vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi omedelbart bort sådant innehåll.

Integritetspolicy

Vi är mycket nöjda med ditt intresse för vårt företag. Dataskydd har hög prioritet för hanteringen av e-testen. En användning av webbsidorna för e-testerna är i grunden möjlig utan några tecken på personuppgifter. Om en drabbad person önskar använda vårt företags speciella tjänster via vår hemsida kan det emellertid krävas personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det finns ingen rättslig grund för sådan behandling, söker vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandling av personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad, överensstämmer alltid med Allmänna databeskyddsföreskrifterna och i enlighet med de landsspecifika bestämmelserna om dataskydd som gäller för e-testen. Genom denna integritetspolicy strävar vårt företag att informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med den personliga information som vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade om sina rättigheter enligt denna sekretesspolicy.

E-testerna, som controller, har infört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest kompletta skydd som är möjligt för personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Ändå kan internetbaserade datatransmissioner i allmänhet ha säkerhetshål, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av den anledningen är varje berörd person fri att lämna in personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. Definitioner

E-testens integritetspolicy bygger på den terminologi som används av det europeiska direktivet och tillsynsmyndigheten vid antagandet av den allmänna databeskrivningsförordningen (DS-GVO). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå för såväl allmänheten som våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta, vill vi i förväg förklara den terminologi som används.

Vi använder följande villkor i denna sekretesspolicy, inklusive men inte begränsat till:

 • a) personuppgifter

  Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad"). En fysisk person anses vara identifierbar som direkt eller indirekt, särskilt genom association med en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person kan identifieras.

 • b) registrerad

  Anhörig person är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av kontrollanten.

 • c) bearbetning

  Behandling av varje operation som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan processnummer associerat med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisationen, ordning, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt, balansen eller genväg som begränsning, radering eller förstöring.

 • d) begränsning av behandlingen

  Begränsning av behandlingen är märkningen av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa sin framtida behandling.

 • e) Profilering

  Profilering är någon form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda den personliga informationen för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personliga Att analysera eller förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller flyttning av den fysiska personen.

 • f) pseudonymisering

  Pseudonymization är behandlingen av personuppgifter på ett sätt på vilket personuppgifterna inte längre kan tilldelas ett visst ämne utan hjälp av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hållas separat och tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att se till att personuppgifter inte tilldelad en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) styrenhet eller styrenhet

  Kontrollen eller kontrollanten är den fysiska eller juridiska personen, myndighet, organ eller kropp som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för hans utseende anges enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

 • h) Processorer

  Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

 • i) mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, byrå, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är tredje part. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag anses emellertid inte som stödmottagare.

 • j) tredje part

  Tredje är en fysisk eller juridisk person, myndighet, avdelning eller det organ förutom den registrerade, den registeransvarige, processorn och de personer som är godkända under direkt ledning av den registeransvarige eller processorn för att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Samtycke är något frivilligt för det enskilda fallet och entydigt levereras av den registrerade informeras sätt viljeyttring i form av en förklaring eller en annan igenkännbar bekräftande handling varmed avses den person som de är överens om att behandlingen av personuppgifter som rör är.

2. Namn och adress till den person som är ansvarig för behandlingen

Den person som är ansvarig i den mening som avses i Allmänna databeskyddsförordningen, andra dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

e-tester

Heegermühlerstr. 64

16225 Eberswalde

Tyskland

Tel.: Snart

E-post: info@ehrliche-tests.de

Webbplats: ehrlich-tests.de

3. Cookies

Webbplatserna för e-testerna använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en sträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagras. Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras av det unika cookie-id.

Genom att använda cookies kan e-tester ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookies.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras i användarens mening. Cookies tillåter oss, som redan nämnts, att känna igen användarna på vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår hemsida. Till exempel, användaren av en webbplats som använder cookies behöver inte skriva in sina referenser varje gång de besöker webbplatsen, eftersom det görs av webbplatsen och kakan lagrad på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i nätbutiken. Online-butiken kommer ihåg de saker som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därigenom strider mot inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga internetbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

Webbplatsen för e-tester som detekteras av varje samtal till Internet via en individ eller ett automatiserat system en rad allmänna data och information. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. kan upptäckas, vilken typ av webbläsare som används (1) och versioner (2) operativsystemet från att komma åt systemet (3) webbplatsen som ett systemkrav på vår hemsida går (sk hänvisnings) (4) under webbplatser som om ett åtkomst-system drivs på vår hemsida (5) datum och tid för tillgång till webbplatsen (6) en IP-adress (IP-adress), (7) Internetleverantören leverantören~~POS=HEADCOMP för systemkrav och (8) annan liknande data och information som används vid attacker på våra informationstekniska system.

Vid användning av denna generella data och information drar e-testerna inga slutsatser om den berörda personen. Denna information snarare behövs (1) för att leverera innehållet på vår hemsida på rätt sätt (2) för att optimera innehållet på vår hemsida och reklam för dem, (3) för att säkerställa fortsatt fungerande våra IT-system och tekniken för vår webbplats samt ( 4) för att ge brottsbekämpning den nödvändiga informationen för brottsbekämpning vid en cyberattack. Den anonyma uppgifter som samlats in och information via e-tester, därför å ena sidan statistiskt och analyseras ytterligare i syfte att öka integritet och datasäkerhet i vårt företag att slutligen säkerställa en optimal nivå av skydd vi behandlar personuppgifter. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en drabbad person.

5. Kontaktalternativ via webbplatsen

På grund av lagareglerna innehåller e-testwebbplatsen information som gör det möjligt för oss att snabbt kontakta oss och kommunicera direkt till oss, vilket också innehåller en allmän adress för så kallad e-postadress (e-postadress). Om en drabbad person kontaktar datastyraren via e-post eller via en kontaktformulär sparas de personuppgifter som den registrerade tillhandahåller automatiskt. Sådan personuppgifter, som frivilligt överförs av en individ till regulatorn, lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part.

6. Kommentarer i bloggen på hemsidan

E-testerna ger användarna möjlighet att lämna enskilda kommentarer till enskilda blogginlägg på en blogg som finns på regulatorns webbplats. En blogg är en webbaserad, vanligtvis offentligt tillgänglig portal där en eller flera personer, som kallas bloggare eller webbbloggar, kan posta artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginlägget kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Lämnar ett offer en kommentar i bloggen publiceras på denna webbplats, förutom till vänster av den berörda personen kommentarer och information vid tidpunkten för kommentaren ingång samt valt den berörda personen användarnamn (pseudonym) sparas och publiceras. Dessutom loggas den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade. Denna lagring av IP-adressen är av säkerhetsskäl och om den registrerade bryter mot tredje parts rättigheter eller skickar in olagligt innehåll genom att skicka en kommentar. Lagringen av sådana personuppgifter är därför i regulatorns eget intresse, så att han kunde exculpate vid överträdelse. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part, såvida inte sådan upplysning inte är obligatorisk enligt lag eller förvaltarens rättsliga försvar.

7. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den bearbetade uppgifter controller och lagrar personuppgifter i fråga endast för den tid som krävs för att uppnå lagrings syftet personen eller om det tillåts av EU: s direktiv och förordningar givare eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar till vilka den registeransvarige tillhandahölls.

Om lagringsformen utelämnas eller om en lagringsperiod som föreskrivs i EU-direktiven eller andra relevanta lagstiftare upphör, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

8. Den registrerades rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad har rätt, som beviljats ​​av de europeiska tillsynsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna, att kräva att kontrollenheten bekräftar huruvida personuppgifter som rör honom / henne behandlas. Om en drabbad person vill använda sig av denna rätt till bekräftelse kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn.

 • b) Rätt till information

  Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare för att få när som helst från omotiverat registeransvariga information om lagrade personpersonuppgifter och en kopia av denna information. Vidare har den europeiska lagstiftaren och tillsynsmyndigheten tillhandahållit den registrerade följande uppgifter:

  • förädlingsändamål
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas
  • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ännu inte lämnas ut, särskilt till mottagare i tredje land eller till internationella organisationer
  • om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
  • Förekomsten av en rätt att rätta till eller radera personuppgifterna om honom eller av en begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller om rätten att göra invändningar mot sådan behandling
  • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om källan till uppgifterna
  • förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering i enlighet med artikel 22 1 Abs.4 och DS-GMO och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om de inblandade logik och omfattning och den önskade effekten av sådan behandling för den berörda personen

  Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en intresserad part vill utnyttja denna rätt till information, kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

  En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om honom / henne. Vidare har den registrerade rätten att begära slutförande av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en tilläggsdeklaration, med hänsyn till syftet med behandlingen.

  Om en drabbad person vill utöva denna rätt till rättelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • d) Rätt till radering (rätt att glömmas bort)

  Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU: s politik och lagstiftaren att kräva att den person som ansvarar att de personuppgifter som berör dem kommer att tas bort omedelbart, om inte något av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte behövs:

  • Personuppgifterna har samlats in för sådana ändamål eller bearbetats på annat sätt, för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar tillstånd som behandling av Art. 6 para. 1 led a DS-GMO eller Art. 9 para. 2 led a DS-GMO stöds och det finns en brist på annars rättslig grund för behandlingen.
  • Den berörda personen skall i enlighet med artikel. 21 para. 1 DS-GMO föremål för behandling, och det finns inga övergripande legitima skäl för bearbetning innan, eller den person som i enlighet med Art. 21 para. 2 DS-GMO motstånd mot bearbetning en.
  • Personuppgifterna behandlades olagligen.
  • Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som den registeransvarige är föremål för.
  • Personuppgifterna samlades i samband med informationssamhällstjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 1 DS-GVO.

  Om en av ovanstående skäl är korrekta och en berörd person önskar arrangera att radera personuppgifter som lagras i e-testerna, kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn. Medarbetaren av e-testerna kommer att ordna att släckningsanmodan ska uppfyllas omedelbart.

  personuppgifter för e-tester offentliggjordes, och vårt företag som ansvarig i enlighet med artikel. 17 para. 1 DS-GMO skyldig att radering av personuppgifter, e-testerna skall, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförande lämpliga åtgärder även av teknisk karaktär, att informera andra datainsamlare om behandlingen av de utgivna personuppgifterna att den registrerade av dessa andra datakontrollanter har raderat alla länkar till sådana personuppgifter eller kopior eller kopior av dem personuppgifter om inte behandlingen krävs. E-testens medarbetare kommer att ordna det nödvändiga i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av behandlingen

  En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten, som beviljats ​​av det europeiska direktivet och tillsynsmyndigheten, att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor gäller:

  • Näkerheten hos personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade under en tidsperiod som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifterna och begär i stället begränsningen av användningen av personuppgifter.
  • Kontrollenheten behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men den registrerade kräver att de hävdar, utövar eller försvarar rättsliga krav.
  • Den berörda personen har invändning mot bearbetningsansökan Art 21 para 1 DS-GVO och det är ännu inte klart om de ansvariga personens berättigade skäl uppväger den berörda personen.

  Om en av ovanstående villkor är uppfyllda och en registrerad önskar begära begränsning av personuppgifter som lagras i e-testerna, kan han när som helst kontakta en anställd hos regulatorn. Medarbetaren i e-testerna kommer att medföra begränsning av behandlingen.

 • f) Rätt till dataportabilitet

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen tills person hatt das vom Europäische den Richtlinien- enligt Verordnungsgeb är gewährt till Recht, die sie Betreff än personenbezogen den Daten, Welche durch die betroffen tills Persona einem verantwortlich den bereitgestellt wurden, in einem strukturiert att gängig und maschinenlesbar Formats zu erhalten. Sidolinjer außerdem das Recht, diese Daten einem anderen verantwortlich ohne Behinderung durch den verantwortlich att dem dör personenbezogen den Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe en DS-GVO Oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe en DS-GVO Oder auf einem Vertrag Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilf till Automatisierte är Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder i Ausübung öffentlichen Gewalt erfolgt, welche dem verantwortlich den übertrag den wurde.

  Ferner hatt die bei der Ausübung betroffen tills Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit Gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk att, dass die personenbezogen Dat direkt von einem verantwortlich ögonblicket einen anderen verantwortlich den übermittelt werden, soweit diese tech machbar ist und sofern hiervo nicht die Rechte und Freiheit som anderer Personen beeinträchtigt werden.

  För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en anställd av e-testen.

 • g) Rätt till invändningar

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen tills person hatt das vom Europäische den Richtlinien- enligt Verordnungsgeb är gewährt till Recht, AUS Grande från dör sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung har betreffend är personenbezogen datum, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e Oder f DS-GVO erfolgt den Widerspruch einzuleg. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

  De e-tester inte längre behandla personuppgifter i händelse av motsägelse, om vi inte kan bevisa avgörande och berättigade skäl för bearbetning, uppväger intressen, rättigheter och friheter den registrerades eller behandlingen är att fastslå, göra gällande eller Försvar av rättsliga krav.

  Om e-testen behandlar personuppgifter för att kunna driva direktpost har den registrerade rätten att när som helst invända mot behandling av personuppgifter i syfte att göra reklam. Detta gäller även för profilering, såvitt det är kopplat till sådan direktpost. Om den registrerade motsätter sig behandlingen av e-testerna för direktmarknadsändamål, kommer e-testerna inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom den berörda personen har rätt skäl till följd av deras specifika situation, mot vilken den relevanta behandling av personuppgifter för vetenskaplig vid e-testning eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel. 89 para. 1 DS Genetiskt modifierade organismer att invända, om inte sådan behandling är nödvändig för att uppfylla ett uppdrag av allmänt intresse.

  För att utöva rätten till opposition kan den registrerade direkt kontakta någon e-testpersonal eller annan anställd. Den registrerade är också fri att, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, utesluta direktiv 2002 / 58 / EG, genom att använda sig av automatiska förfaranden med tekniska specifikationer.

 • h) Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen viktigaste personen hatt das vom Europaische den Richtlinien- und Verordnungsgeb är gewährt till Recht, nicht einer Ausschließlich auf einer Automatisierte den Verarbeitung - einschließlich Profilering - beruh från Entscheidung unterworf zu werden, die ihr gegenüber rechtlich till Wirkung entfaltet oder sie i ähnlich Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffen Perso und dem verantwortlich den erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschrif der Union oder der Mitgliedstaat, den så kallade der verantwortlich att unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif från angemessene Maßnahmen Rech und der zur Währungen Freiheiter den sowie der berechtigt betroffen av Interesse der Person enthalten Oder (3) mit der ausdrücklich är Einwilligung betroffen Person erfolgt.

  Om beslutet (1) krävs, eller för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen (2) det sker med uttryckligt medgivande från individen, e-testerna vidta lämpliga åtgärder för att skydda de rättigheter och friheter samt den registrerades legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få kontrollen av en person, att uttrycka sin egen ställning och att bestrida beslutet.

  Möchte die auf mit Bezug Rech Person betroffen tills geltend Automatisierte Entscheidung machen kann sie sich einen Mitarbeiter des Hierzer tillfället jederzeit für die Verarbeitung verantwortlich den Wenden.

 • i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum tills betroffen Person hatten das Europäische den Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb till gewährt, eine Einwilligung jederzeit zu Daten zur Verarbeitung personenbezogen är Widerruf det.

  Möchte dör betroffen exp viktigaste personen Recht auf einer Einwilligung Widerruf geltend machen kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer den jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

9. Sekretesspolicy för användning och användning av affilinet

Kontrollanten har integrerade komponenter av affilinet på denna webbplats. Affilinet är ett tyskt affiliate-nätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring.

Affiliate Marketing är en Internetbaserad försäljning form som gör det möjligt för kommersiella operatörer Internetsidor, så kallade köpmän eller annonsörerna, som vanligtvis ersättning genom klick eller försäljning provision reklam på webbplatser från tredje part, så när distributörer som även affiliates eller publishers kallas, visa. Köpmannen ska genom affiliatenätverk en annons, så en bannerannons eller på annat lämpligt sätt av annonsering på Internet tillgängliga, vilket innebar eller i kölvattnet av en affiliate på sina egna webbplatser via andra kanaler, till exempel sökordsannonsering eller e-post Marknadsföring, annonseras.

Affilinets verksamhetsbolag är affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland.

Affilinet sätter en kaka på den berörda personens informationsteknologisystem. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Affilinet spårningskaka lagrar inte någon personlig information. Endast affiliatens identifikationsnummer, dvs. den partner som medierar den potentiella kunden, samt det ordinarie numret för besökaren på en webbplats och det klickade annonsmediet lagras. Syftet med lagringen av dessa uppgifter är bearbetning av provisionbetalningar mellan en säljare och den affiliate som behandlas via det associerade nätverket, dvs Affilinet.

Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Affilinet från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan är inställda av Affilinet, raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Den tillämpliga Affilinet sekretesspolicy finns på https://www.affili.net/sv/footeritem/datenschutz.

10. Dataskyddsbestämmelser för tillämpning och användning av Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche für dies auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook är en soziales Netzwerk.

E Soziales Netzwerk ist ein im Internet betrieben är Sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es de Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinand zu kommunizier und im virtuell Raum zu interagier det. E Soziales kann als Plattform Netzwerk und Meinung zum Austausch von Erfahrungen Diener ermöglicht es Oder der Internetgemeinschaft, Persönliche Informationen Oder unternehmensbezog tills bereitzustell. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privat profil, den upp Fotos von und über eine Vernetzung Freundschaftsanfrag det.

Betreibergesellschaft von Facebook är dö Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogen Datum verantwortlich ist, wenn eine betroffen tills person außerhalb der USA Oder Canada lebt, säger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine Facebook-Komponente (Facebook Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen Facebook -Komponent att veranlasst, eine Darstellung von der entsprechenden Facebook-Komponent Facebook herunterzula. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook Plug-Ins werden kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_ i abgeruf. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Facebook Kenntnis Darub är Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person.

Sofer dö betroffen tills person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffen tills Persona und während der gesamt Daun des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese werden durch die Informationen und durch Facebook för-Komponent A gesammelt dem der jeweiligen Facebook-konto betroffen Den person zugeordnet. Betätigt dö betroffen tills Persona einer der auf unserer Internetseite integriert Facebook-knapparna, de beispielsweis "Gefällt mir" -Butto s, oder gibt die betroffen tills Person einen Kommentar EU ordnet Facebook diese Information'm Persönliche Facebook-Benutzerkonto der betroffen Perso zu und speichert diese personenbezogen den Daten .

Facebook erhalten über die immer facebook-Komponent dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills person unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei facebook eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Person-Komponent A anklickt Facebook oder nicht die. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick Facebook von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-konto ausloggt.

Die von Facebook veröffentlich i Datenrichtlini, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufb ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch Datum personenbezogen Facebook. Ferner wird dort erläutert, Welche zum Schutz der Privatsphäre Facebook Einstellungsmöglichkeit The Person bietet der betroffen. Min Zude unterschiedliche Applikationen erhältlich sind, die es ermöglich att eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück tillfället. Solche Applikationen können durch die tills betroffen Person genutzten werden, um eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück tillfället.

11. Sekretesspolicy för användning och användning av funktioner i Amazon Affiliate Program

Kontrollanten, som deltagare i Amazon Affiliate Program, har integrerat Amazon-komponenter på den här webbplatsen. Amazon-komponenterna har utformats av Amazon för att hjälpa annonsörer att annonsera på olika Amazon-koncernens webbplatser, inklusive Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.com, BuyVIP.com, Amazon.fr , Amazon.it och Amazon.es. BuyVIP.com mot betalning av en provision att förmedla. Kontrollanten kan generera annonsinkomster genom att använda Amazon-komponenterna.

Operativbolaget för dessa Amazon-komponenter är Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg.

Amazon sätter en kaka på den berörda personens informationssystem. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Genom varje enskilt samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av styrenheten och på vilken en Amazon komponent har integrerats, är webbläsaren automatiskt inletts på informationsteknik system som berörs av respektive Amazon komponentdata personen Syftet med online-annonsering och fakturering av provisioner till Amazon. Som en del av denna tekniska process kommer Amazon att vara medveten om personligt identifierbar information som Amazon använder för att spåra ursprunget till order som mottagits av Amazon och därefter tillåta provisionsavräkning. Amazon förstår bland annat att personen har klickat på en partnerlänk på vår hemsida.

Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Amazon från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan är inställda av Amazon raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Ytterligare information och Amazons integritetspolicy finns på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

12. Sekretesspolicy för användning och användning av Google AdSense

Kontrollen har integrerat Google AdSense på denna webbplats. Google AdSense är en onlinetjänst som tillhandahåller tredjepartsannonsförmedling. Google AdSense bygger på en algoritm som väljer annonser som visas på tredje parts webbplatser i enlighet med innehållet på respektive tredje parts webbplats. Google AdSense tillåter räntebaserad inriktning mot Internetanvändaren, som implementeras genom att generera enskilda användarprofiler.

Verksamhetsbolaget för Google AdSense-komponenten är Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdSense-komponenten är att inkludera annonser på vår hemsida. Google AdSense ställer in en cookie på den registrerade informationsteknologisystemet. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Genom att använda denna cookie ger Alphabet Inc. en analys av användningen av vår hemsida. Varje besök på en av sidorna på den här webbplatsen som drivs av regulatorn och som innehåller en Google AdSense-komponent initierar automatiskt webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem via respektive Google AdSense-komponent Att skicka in uppgifter till Alphabet Inc. i syfte att annonsera online och avveckla provisioner. Enligt detta förfarande, den tekniska alfabetet Inc. får kännedom om personuppgifter, till exempel för att spåra IP-adressen för den berörda intresse alfabetet Inc., bland annat person, ursprung besökare och klick och möjliggöra tillhandahållande beräkningar som följd.

Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Alphabet Inc. från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Alphabet Inc. raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Google AdSense använder också så kallade counting pixels. En räknande pixel är en miniatyrbild som är inbäddad i webbsidor för att möjliggöra loggfilinspelning och loggfilanalys, varigenom en statistisk utvärdering kan utföras. Baserat på det inbäddade pixeltalet kan Alphabet Inc. upptäcka om och när en internetsida öppnades av en drabbad person och som länkar den drabbade personen som klickade på. Att räkna pixlar används bland annat för att utvärdera flödet av besökare på en webbplats.

Google AdSense överför personlig information och information, inklusive den IP-adress som krävs för att samla in och fakturera den visade annonseringen, till Alphabet Inc. i USA. Denna personliga information lagras och behandlas i USA. Alfabet Inc. kan överföra sådan personlig information som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Google AdSense kommer att förklaras på https://www.google.com/intl/sv/adsense/start/.

13. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics är en webbanalys-tjänst. Web-Analyze ist die Erbeung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analys-Dienst erfasst Unterseiten der Internetsite eine Unterseite betraget wurde. (Internet, Internet, Internet) Eine Web-Analyze är en av de bästa alternativen för Internet-webbplatser och kostnadseffektiv analys av Internet-relaterade tjänster.

Operativföretaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den person som ansvarar för behandlingen använder tillägget “_gat._anonymizeIp” för webbanalys via Google Analytics. Med detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen till den berörda personens internetanslutning av Google om våra internetsidor nås från en EU-medlemsstat eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Der Zweck der Google-Analytics-komponent ist die Analyse der auf unserer Internetseite att Besucherströ. Google nutzt dö gewonnen den Daten und Informationen unter anderem Dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwert att um für uns Online-rapporter, Welche dör Aktivitäten auf unseren Internetseite den aufzeig att zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite i Verbindung stehen karriär Dienstleistungen zu Erbring det.

Google Analytics setzt Cookie auf dem ein System der betroffen informationstechnologisch av personen. Var Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mitte des Setzung Google wird eine Analyse der Benutzung Cookies unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite dör durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf Welche eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch system der betroffen Person automatisch durch die jeweiligen Google-Analytics-Komponente veranlasst , Daten zum Zweck der Online-Analysera Google zu übermitteln ögonblick. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Google Kenntnis über personenbezog tills Daten, wie der IP-Adresse der betroffen personen, säger Google unter anderem Dazu dien, die Herkunft der Besucher und klicks nachzuvollzieh und in der takers Provisionsabrechnung zu ermöglich det.

Cookies werden Informationen des mittels tills personenbezog, beispielsweis Zugriffszeit dö, der Ort von welchem ​​e Zugriff ausging Häufigkeit und die Besuche unserer Internetseite der durch die tills betroffen Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseite werden diese personenbezogen den Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffen personen genutzten Internetanschlusses, när Google i den Vereinigten Staaten von Amerika übertrag det. Diese personsbezogenen Daten blev durch Google i den Vereinigten Staaten von America gespeichert. Google Gibt Diese über Das technische Verfahren erhobenen personsbezogenen Allready Unter Umständen en Dritte weiter.

Die betroffen tills Persona kann durch die Setzung unsere Internetseite von Cookies, bereits wie oben dargestellt, jederzeit mittels entsprechenden einer Einstellung des genutzten Internetbrowsers und damit der verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech det. Eine Einstellung des solche genutzten Internetbrowsers verhindern würde auch, dass ein Cookie Google informationstechnologisch system der auf dem betroffen The Person setzt. Zude I kann ein von Google Analytics Cookie jederzeit gesetzt bereits über den Internetbrows oder andere Softwareprogram på gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffen tills Persona die Möglichkeiten, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugt att auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogen den Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprech und eine solche zu verhindern. Hierzer muss dö förrän betroffen Personens e-browser add-on unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses-Browser Add-On teilt Google Analytics JavaScript über mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuch von Internetseite tillfället Google Analytics übermittelt werden dürfen. Installation Die-des webbläsartillägg wird von Google Widerspruch gewertet als. Wird das informationstechnologisch System der betroffen Perso zu einem später att Zeitpunkt gelöscht, formatiert Oder neuer installiert, muss durch die betroffen tills person eine erneut Installation des Browser-Add-Ons erfolg att um Google Analytics zu deaktivieren. Sofer das Browser-Add-On durch die betroffen tills Persona oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechn ist, deinstalliert Oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeiten der Neuinstallation oder der erneut de Aktivierung des Browser-tillägg.

Weitere Informationen und die än gelt Datenschutzbestimmung von Google und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Google Analytics kommer att användas som länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

14. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google+

Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat Google+ -knappen som en komponent på denna webbplats. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online-community som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Google+ gör det möjligt för användare av det sociala nätverket bland annat att skapa privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.

Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Varje besök på en av sidorna på denna webbplats som drivs av regulatorn och innehåller en Google+-knapp kommer att få Internet-webbläsaren på ämnet informationssystem att automatiskt utlösas av respektive Google+-knapp, en representation av motsvarande Google+ Hämta knappen från Google. Som en del av denna tekniska process kommer Google att vara medveten om vilken specifik botten på vår webbplats som besöks av den registrerade. Mer detaljerad information om Google+ finns på https://developers.google.com/+/.

Om den berörda personen är inloggad på Google+ samtidigt, erkänner Google vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela varaktigheten för respektive vistelse på vår hemsida. Denna information samlas in med knappen Google+ och tilldelas respektive Google+ konto för den person som berörs av Google.

Om den berörda personen aktiverar en av Google+ -knapparna som är integrerade på vår webbplats och därmed ger en rekommendation på Google+ 1 tilldelar Google denna information till personens Google+ användarkonto för den berörda personen och sparar dessa personuppgifter. Google sparar den berörda personens Google + 1-rekommendation och gör den offentlig tillgänglig i enlighet med de villkor som den berörda personen accepterar i detta avseende. En Google + 1-rekommendation från den berörda personen på den här webbplatsen kommer sedan att användas tillsammans med andra personuppgifter, till exempel namnet på Google +1-kontot som används av den berörda personen och fotot som lagras i det i andra Google-tjänster, För Exempelvis lagras och bearbetas sökmotorresultaten för Googles sökmotor, den berörda personens Google-konto eller andra platser, till exempel på webbplatser eller i samband med annonser. Dessutom kan Google länka besöket till denna webbplats med andra personuppgifter som lagras av Google. Google registrerar också denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera de olika Googles tjänster.

Via Google+ -knappen får Google alltid information om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Google+ samtidigt som de besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Google+ knappen eller inte.

Om den berörda personen inte vill att personuppgifter ska överföras till Google kan de förhindra sådan överföring genom att logga ut från sitt Google+-konto innan de öppnar vår webbplats.

Ytterligare information och Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Ytterligare Google-tips till Google + 1-knappen finns på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Dataskyddsbestämmelser för tillämpning och användning av Google AdWords

Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en internetannonseringstjänst som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i Googles sökmotorresultat såväl som i Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att definiera vissa nyckelord i förväg med hjälp av vilka en annons bara visas i Googles sökmotorresultat om användaren anropar ett sökordsrelevant sökresultat med sökmotorn. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna till ämnesrelevanta webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till de tidigare definierade nyckelorden.

Operationsföretaget för tjänsterna från Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intresse-relevant annonsering på webbplatser för tredje part och i sökmotorresultaten för Googles sökmotor och genom att visa tredjepartsannonsering på vår webbplats.

Om en berörd person når vår webbplats via en Google-annons lagras en så kallad konverteringscookie på informationstekniksystemet för den person som berörs av Google. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den berörda personen. Om kakan ännu inte har gått ut, används konverteringscookien för att avgöra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutikssystem, har nåtts på vår webbplats. Omvandlingscookien gör det möjligt för både vi och Google att förstå om en berörd person som kom till vår webbplats via en AdWords-annons genererade försäljning, dvs. slutförde eller annullerade ett köp.

Uppgifterna och informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att bestämma det totala antalet användare som hänvisades till oss via AdWords-annonser, dvs. för att bestämma framgång eller misslyckande för respektive AdWords-annonsering och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den berörda personen.

Omvandlingscookien används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser som den berörda personen besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen till den internetanslutning som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställning av cookies från vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en konverteringscookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Ferner besteht dör für die betroffen tills Möglichkeiten Person, interessenbezogen der Werbung zu durch Google widersprech det. Hierzer muss dö förrän betroffen Person von jedem der von IHR aus den Link www.google.de/settings/ads genutzten Internetbrows aufrufen und dort die gewünschte från Einstellungen vornehmen.

Ytterligare information och information om Google-sökningar är https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

16. Bestämmelser om dataskydd för applikationen och användningen av Instagram

Kontrollenheten har integrerade komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform som tillåter användare att dela foton och videoklipp och sprida även sådana data till andra sociala nätverk.

Operationsföretaget för Instagrams tjänster är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Varje besök på en av sidorna på denna webbplats som drivs av regulatorn och som en Instagram-komponent (Insta-knappen) har integrerats med automatiskt gör att webbläsaren på informationsteknologisystemet hos den berörda personen genom respektive Instagram-komponent orsakar nedladdning av en representation av motsvarande komponent i Instagram. Som en del av denna tekniska process är Instagram medveten om vilken specifik botten på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den registrerade är inloggad till Instagram samtidigt, känner Instagram med varje besök på vår hemsida av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida vilken specifik undersida den berörda personen besöker. Denna information samlas in via Instagram-komponenten och tilldelas via Instagram till den berörda personens Instagram-konto. Om den berörda personen aktiverar en av instagramknapparna som är integrerade på vår hemsida, tilldelas de uppgifter och uppgifter som överförs med den till personliga Instagram användarkonto för den berörda personen och sparas och behandlas av Instagram.

Genom Instagram-komponenten mottar Instagram alltid information som den berörda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen samtidigt är inloggad på Instagram vid den tidpunkt då vi åtkomst till vår hemsida. Detta händer oavsett om personen klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om den berörda personen inte vill överföra denna information till Instagram kan den senare hindra överföringen från att logga ut från sitt Instagram-konto innan vi ringer till vår webbplats.

Ytterligare information och Instagrams sekretesspolicy finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Sekretesspolicy för användning och användning av LinkedIn

Kontrollanten har integrerade komponenter från LinkedIn Corporation på denna webbplats. LinkedIn är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ansluta till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. 400 miljoner registrerade personer använder LinkedIn i fler än 200-länder. Detta gör LinkedIn för närvarande den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatser i världen.

LinkedIns operativa företag är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Utanför USA hanteras integritetsfrågor av LinkedIn Ireland, Sekretesspolicy, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du besöker vår hemsida, som har en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), orsakar den här komponenten att webbläsaren använder ämnet för att hämta en motsvarande representation av LinkedIn-komponenten. Mer information om LinkedIn-plugin-programmen finns på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del av denna tekniska process lär LinkedIn om den specifika botten på vår webbplats som besöks av den drabbade personen.

Om den registrerade är inloggad till LinkedIn samtidigt erkänner LinkedIn vid varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida vilken specifik botten på vår hemsida den registrerade besöker. Denna information samlas in via LinkedIn-komponenten och länkas av LinkedIn till det berörda LinkedIn-LinkedIn-kontot. Om den berörda personen aktiverar en LinkedIn-knapp integrerad på vår hemsida, tilldelar LinkedIn denna information till personens personliga LinkedIn användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

LinkedIn tar alltid emot information via LinkedIn-komponenten som den berörda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen samtidigt är inloggad i LinkedIn när vi öppnar vår webbplats. Detta händer oavsett om personen klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om den berörda personen inte vill skicka denna information till LinkedIn kan den senare hindra den från att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan han besöker vår webbplats.

På https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls erbjuder LinkedIn möjligheten att välja bort e-postmeddelanden, textmeddelanden och riktade annonser samt hantera annonsinställningar. LinkedIn använder även partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan vägras på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns sekretesspolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn cookie policy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Sekretesspolicy för användning och användning av Myspace

Kontrollenheten har integrerade komponenter i Myspace LLC på denna webbplats. Myspace är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en internetbaserad social mötesplats, ett internetgemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att utbyta åsikter och upplevelser, eller låta Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsinformation. Myspace tillåter bland annat användare av det sociala nätverket att skapa bloggar eller grupper gratis på användarprofiler som innehåller foton och videoklipp.

Myspace operativbolag är Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., # 349, Los Angeles, Kalifornien 90048, USA.

Genom varje samtal en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av styrenheten och på vilken en MySpace komponent (MySpace plug-in) är integrerad, är webbläsaren på IT-systemet av den berörda personen automatiskt genom respektive Myspace Komponent orsakar en representation av motsvarande myspace-komponent i Myspace som ska hämtas. Mer information om Myspace finns på https://myspace.com. Som en del av denna tekniska process får Myspace information om vilken specifik botten på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om personen är inloggad samtidigt på Myspace, erkänner Myspace med varje ring vår hemsida genom att den berörda personen och under hela varje vistelse på vår hemsida, vilka konkreta botten på vår hemsida besökte den drabbade personen. Denna information samlas in av myspace-komponenten och mappas av Myspace till den berörda personens myspace-konto. Om den berörda personen aktiverar en myspace-knapp som är integrerad på vår hemsida, tilldelar Myspace denna information till den personliga personliga myspace användarkontot och sparar dessa personuppgifter.

Myspace mottar alltid information via Myspace-komponenten som den berörda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen samtidigt är inloggad på Myspace vid den tidpunkt då vi åtkomst till vår hemsida. Detta händer oavsett huruvida den berörda personen klickar på myspace-komponenten eller ej. Om en sådan överföring av denna information till Myspace inte önskas av den registrerade kan det förhindra överföringen genom att logga ut från sitt myspace-konto innan du öppnar vår webbplats.

Myspaces sekretesspolicy, tillgänglig på https://myspace.com/pages/privacy, ger information om Myspaces samling, behandling och användning av personlig information.

19. Bestämmelser om dataskydd för applikationen och användningen av Pinterest

Styrenheten har integrerade komponenter från Pinterest Inc. på denna webbplats. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online-community som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Pinterest gör det möjligt för användare av det sociala nätverket bland annat att publicera bildsamlingar och enskilda bilder samt beskrivningar på virtuella anslagstavlor (så kallad pinning), som i sin tur kan delas (så kallad repinning) eller kommenteras av andra användare.

Pinterest operativa företag är Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Varje gång en av sidorna på den här webbplatsen hämtas av regulatorn och på vilken en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) har integrerats, pekar webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt in Komponent orsakar en representation av motsvarande Pinterest-komponent i Pinterest som ska hämtas. Mer information om Pinterest finns på https://pinterest.com/. Som en del av denna tekniska process tar Pinterest information om vilken specifik undersida av vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen är inloggad på Pinterest samtidigt, känner Pinterest igen vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår webbplats, vilken specifik undersida av vår webbplats den berörda personen besöker. Denna information samlas in av Pinterest-komponenten och tilldelas respektive Pinterest-konto för den berörda personen. Om den berörda personen aktiverar en Pinterest-knapp integrerad på vår webbplats tilldelar Pinterest denna information till personens Pinterest-användarkonto för den berörda personen och sparar dessa personuppgifter.

Pinterest får alltid information via Pinterest-komponenten att den berörda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen är inloggad på Pinterest samtidigt som de besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Pinterest-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Pinterest kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Pinterest-konto innan de öppnar vår webbplats.

Pinterests integritetspolicy, tillgänglig på https://about.pinterest.com/privacy-policy, ger insikt i Pinterests insamling, behandling och användning av personuppgifter.

20. Sekretesspolicy för användning och användning av Shariff

Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat Shariff-komponenten på denna webbplats. Shariff-komponenten tillhandahåller sociala medieknappar som följer dataskyddsbestämmelser. Shariff utvecklades för den tyska datatidningen c't och publiceras via GitHub, Inc.

Utvecklaren av komponenten är GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, Kalifornien 94107, USA.

Knapplösningarna som tillhandahålls av de sociala nätverken överför vanligtvis personuppgifter till respektive socialt nätverk när en användare besöker en webbplats där en social media-knapp har integrerats. Genom att använda Shariff-komponenten överförs personuppgifter endast till sociala nätverk om besökaren på en webbplats aktivt klickar på en av de sociala medieknapparna. Mer information om Shariff-komponenten finns på datortidningen c't på http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103. html redo. Syftet med att använda Shariff-komponenten är att skydda besökarnas personuppgifter på vår webbplats och samtidigt göra det möjligt för oss att integrera en knapplösning för sociala nätverk på denna webbplats.

Ytterligare information och GitHubs tillämpliga sekretesspolicy finns på https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

21. Sekretesspolicy för användning och användning av SlideShare

Kontrollern har integrerade SlideShare-komponenter på denna webbplats. LinkedIn SlideShare, som en filhotell, tillåter delning och arkivering av presentationer och andra dokument som PDF-filer, videor och webinars. Filhanteringstjänsten tillåter användare att ladda upp mediainnehåll i alla populära format, med dokumenten antingen offentligt tillgängliga eller privata taggade.

Operationsbolaget för SlideShare är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy utanför USA tillhandahålls av LinkedIn Ireland, Sekretesspolicy, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

LinkedIn SlideShare tillhandahåller så kallade inbäddningskoder för mediainnehållet som lagras där (presentationer, PDF-filer, videor, foton etc.). Bädda in koder är programkoder som är inbäddade i webbplatser för att visa externt innehåll på egen hemsida. Bädda in koder gör det möjligt att spela upp innehåll på sin egen webbplats utan att lagra den på sin egen server och eventuellt bryta mot upphovsrätten för respektive upphovsman av innehållet. En annan fördel med att använda en inbäddningskod är att respektive operatör av en webbplats inte använder sitt eget minnesutrymme och den egna servern därigenom lindras. En inbyggd kod kan integreras var som helst på en annan webbplats, så att ett externt innehåll också kan infogas i din egen text. Syftet med att använda LinkedIn SlideShare är att lindra vår server och förhindra upphovsrättsintrång när du använder innehåll från tredje part.

Varje gång du besöker vår webbplats, utrustad med en SlideShare-komponent (inbäddad kod), orsakar denna komponent webbläsaren du använder för att hämta inbäddad data från SlideShare. Som en del av denna tekniska process lär LinkedIn om den specifika botten på vår webbplats som besöks av den drabbade personen.

Om den registrerade är inloggad samtidigt till SlideShare, registrerar SlideShare vid varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida vilken specifik undersida den berörda personen besöker. Denna information samlas in via SlideShare och tilldelas via LinkedIn till respektive SlideShare-konto hos den berörda personen.

LinkedIn tar alltid emot information från den SlideShare-komponent som den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen samtidigt är inloggad i SlideShare vid tidpunkten för tillgången till vår webbplats. Detta sker oberoende av om den registrerade klickar på den inbäddade mediedataen eller inte. Om den berörda personen inte vill skicka denna information till LinkedIn kan den senare hindra den från att logga ut från sitt SlideShare-konto innan du besöker vår webbplats.

LinkedIn använder även partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan vägras på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns sekretesspolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

22. Sekretesspolicy för användning och användning av Tumblr

Kontrollenheten har integrerade komponenter från Tumblr på denna webbplats. Tumblr är en plattform som tillåter användare att skapa och driva en blogg. En blogg är en webbaserad, vanligtvis allmänt tillgänglig portal där en eller flera personer, som kallas bloggare eller webbloggar, kan posta artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. I en blogg på Tumblr kan användaren till exempel publicera texter, bilder, länkar och videor och distribuera dem i det digitala rummet. Dessutom kan Tumblr-användare överföra innehåll från externa webbplatser till sin egen blogg.

Tumblrs verksamhetsbolag är Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, USA.

Genom varje samtal en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av styrenheten och på vilken ett aktiekomponent (Share-knappen) är integrerad, är webbläsaren på IT-systemet av den berörda personen automatiskt genom respektive aktiedelen att ladda ner en representation av motsvarande Tumblr-komponent från Tumblr. Mer information om Tumblr-knapparna finns på https://www.tumblr.com/buttons. Som en del av denna tekniska process får Tumblr kunskap om vilken specifik botten på vår webbplats som besöks av den berörda personen. Syftet med integreringen av Tumblr-komponenten är att göra det möjligt för våra användare att omfördela innehållet på denna webbplats, för att göra den här webbplatsen känd i den digitala världen och att öka våra besökarnumrar.

Om den registrerade är inloggad till Tumblr samtidigt, känner Tumblr med varje besök på vår hemsida av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida, vilken specifika undersida av vår webbplats besökte den berörda personen. Denna information samlas in via Tumblr-komponenten och tilldelas av Tumblr till respektive Tumblr-konto hos den berörda personen. Om den berörda personen aktiverar en av de Tumblr-knappar som är integrerade på vår hemsida, tilldelas de uppgifter och uppgifter som överförts till den personliga Tumblr användarkontot för den berörda personen och lagras och bearbetas av Tumblr.

Tumblr kommer alltid att få information om Tumblr-komponenten som den registrerade har besökt vår hemsida om den registrerade samtidigt är inloggad till Tumblr vid tidpunkten för tillgången till vår webbplats. Detta händer oavsett om den berörda personen klickar på Tumblr-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Tumblr inte önskas av den berörda personen kan det förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Tumblr-konto innan du ringer till vår webbplats.

De tillämpliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter i Tumblr finns på https://www.tumblr.com/policy/sv/privacy.

23. Dataskyddsbestämmelser för tillämpning och användning av Twitter

Styrenheten har integrerade komponenter från Twitter på denna webbplats. Twitter är en flerspråkig, allmänt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och distribuera så kallade tweets, dvs. korta meddelanden som är begränsade till 140 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive personer som inte är inloggade på Twitter. Tweetsna visas också för de så kallade anhängarna för respektive användare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Twitter gör det också möjligt att adressera en bred publik via hashtags, länkar eller retweets.

Twitters verksamhetsföretag är Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine post-Komponente (Twitter-knapp) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter från herunterzula. Weitere Informationen zu DEN Twitter-knappar sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons är abrufb. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten Twitter Kenntnis Darub är Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalt diese Internetseite zu ermöglich att diese Internetseite in der digital Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahl zu erhöh det.

Om den berörda personen är inloggad på Twitter samtidigt, känner Twitter igen vilken specifik undersida av vår webbplats den berörda personen besöker varje gång vår webbplats besöker den berörda personen och under hela sin vistelse på vår webbplats. Denna information samlas in av Twitter-komponenten och tilldelas respektive registrerad Twitter-konto. Om den berörda personen klickar på en av de Twitter-knappar som är integrerade på vår webbplats tilldelas den information och information som överförs med den till personens Twitter-användarkonto för den berörda personen och lagras och bearbetas av Twitter.

Twitter får alltid information via Twitter-komponenten att den berörda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen är inloggad på Twitter samtidigt som de besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Twitter kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan de besöker vår webbplats.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

24. Sekretesspolicy för användning och användning av Xing

Kontrollanten har integrerade komponenter från Xing på denna webbplats. Xing är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ansluta till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. De enskilda användarna kan skapa en personlig profil hos Xing. Företag kan till exempel skapa företagsprofiler eller publicera jobbbjudanden på Xing.

Operationsföretaget Xing är XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Genom varje samtal en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av styrenheten och på vilken en Xing komponent (Xing plug-in) är integrerad, är webbläsaren på IT-systemet av den berörda personen automatiskt genom respektive Xing Komponent orsakar en representation av motsvarande Xing-komponent i Xing som ska hämtas. Mer information om Xing-plugin-programmen finns på https://dev.xing.com/plugins. Som en del av denna tekniska process är Xing medveten om vilken specifik botten på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om personen är inloggad samtidigt på Xing Xing erkänner med varje ring vår hemsida genom att den berörda personen och under hela varje vistelse på vår hemsida, vilka konkreta botten på vår hemsida besökte den drabbade personen. Denna information samlas in av Xing-komponenten och tilldelas av Xing till det berörda Xing-kontot. Om den berörda personen aktiverar en av Xing-knapparna som är integrerade på vår hemsida, till exempel "Dela" -knappen, tilldelar Xing denna information till personens personliga Xing användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Xing tar alltid emot information från den Xing-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på Xing när de öppnade vår webbplats. Detta händer oavsett huruvida den berörda personen klickar på Xing-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Xing av den berörda personen inte är avsedd, kan det förhindra överföringen genom att logga ut från ditt Xing-konto innan du ringer till vår webbplats.

Xings sekretesspolicy, tillgänglig på https://www.xing.com/privacy, ger information om insamling, behandling och användning av personlig information av Xing. Dessutom har Xing publicerat sekretessmeddelanden för XING Share-knappen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

25. Dataskyddsbestämmelser för tillämpning och användning av YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass das Video-Publisher Videoklipp fritt Einstellungen von und anderen die ebenfalls Nutzern kostenfreier till Betrachtung, Kommentierung dieser Bewertung und ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von video, weshalb Fernsehsendung Film- und Sowohl kompletta, aber auch Musikvideos, Trailer Nutzern von selbst oder über das Internetportal abrufb angefertigt videor sind.

YouTube drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit den dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich den Betrieb wird und auf welche eine YouTube-Komponente (YouTube-video) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffen den person automatisch durch die jeweiligen YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-komponent från YouTube herunterzuladen. YouTube Weitere Informationen zu werden können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgeruf. Im Rahmen Dieses tech Verfahrens erhalten und YouTube Google är Kenntnis Darub, Welche konkrete Unterseit i unserer Internetseite wird durch die betroffen tills besucht person.

Sofer dö betroffen tills Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseit, die ein YouTube-Video enthält, Welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite dö betroffen tills Person besucht. Diese Informationen blev gjord av YouTube och Google gavs av dem och YouTube-konto hos betrodda personer.

YouTube enligt Google erhalten über die youtube-Component immer dann eine Information Darub är, dass die betroffen tills Person Unsere Internetseite besucht linje, wenn die betroffen tills Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; diese Findet statt unabhängig davon, ob die tills betroffen Person oder nicht ein YouTube-Video anklickt. Ist eine derartig till Übermittlung diese Informationen ögonblick YouTube enligt Google von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-konto ausloggt.

Die von YouTube veröffentlich från Datenschutzbestimmung, die sind unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufb, gravid Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch personenbezogen Datum YouTube enligt Google.

26. Sekretesspolicy för användning och användning av Zanox

Kontrollern har integrerade komponenter från Zanox på denna webbplats. Zanox är ett tyskt affiliate-nätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring. Affiliate Marketing är en Internetbaserad försäljning form som gör det möjligt för kommersiella operatörer Internetsidor, så kallade köpmän eller annonsörerna, som vanligtvis ersättning genom klick eller försäljning provision reklam på webbplatser från tredje part, så när distributörer som även affiliates eller publishers kallas, visa. Försäljaren tillhandahåller via det associerade nätverket ett reklammaterial, det vill säga en banner eller annat lämpligt sätt att använda Internetannonsering, som därefter införlivas av en affiliate på sina egna webbplatser eller andra kanaler, såsom sökordsannonsering eller e-post Marknadsföring, annonseras.

Verksamhetsbolaget Zanox är ZANOX AG, Stralauer Allee 2, 10245 Berlin, Tyskland.

Zanox sätter en kaka på den berörda personens informationssystem. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Spårningskakan av Zanox lagrar inte några personuppgifter. Endast affiliatens identifikationsnummer, dvs. den partner som medierar den potentiella kunden, samt det ordinarie numret för besökaren på en webbplats och det klickade annonsmediet lagras. Syftet med lagringen av dessa uppgifter är bearbetning av provision betalningar mellan en affärsman och affiliate, som behandlas via affiliate-nätverket, så Zanox.

Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Zanox från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan är inställda av Zanox, raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Den tillämpliga Zanox Privacy Policy finns på http://www.zanox.com/en/about-zanox/data-protection/.

27. Sekretesspolicy för användning och användning av Adcell

Kontrollenheten har integrerade Adcell-komponenter på denna webbplats. Adcell är ett tyskt affiliate-nätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring. Affiliate Marketing är en Internetbaserad försäljning form som gör det möjligt för kommersiella operatörer Internetsidor, så kallade köpmän eller annonsörerna, som vanligtvis ersättning genom klick eller försäljning provision reklam på webbplatser från tredje part, så när distributörer som även affiliates eller publishers kallas, visa. Köpmannen ska genom affiliatenätverk en annons, så en bannerannons eller på annat lämpligt sätt av annonsering på Internet tillgängliga, vilket innebar eller i kölvattnet av en affiliate på sina egna webbplatser via andra kanaler, till exempel sökordsannonsering eller e-post Marknadsföring, annonseras.

Adcells driftbolag är Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin, Tyskland.

Adcell sätter en kaka på den berörda personens informationsteknologisystem. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Adcells spårningskaka lagrar inte någon personlig information. Endast affiliatens identifikationsnummer, dvs. den partner som medierar den potentiella kunden, samt det ordinarie numret för besökaren på en webbplats och det klickade annonsmediet lagras. Syftet med lagringen av dessa uppgifter är bearbetning av provisionsbetalningar mellan en säljare och affiliate, som hanteras via det associerade nätverket, så Adcell.

Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Adcell att ställa in en kaka på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan ställts av Adcell raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Adcells tillämpliga integritetspolicy finns på https://www.adcell.com/agb.

28. Rättslig grund för behandling

Art. 6 Jag lit. En DS-GMO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer där vi erhåller samtycke för ett visst förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt, är avtalsparten den person som, vilket är fallet med förädling som krävs för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, är behandlingen bygger på Art. 6 Jag lit. b DS-GMO. Detsamma gäller för bearbetningsverksamhet som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid förfrågningar angående våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom uppfyllandet av skattskyldigheter, är behandlingen baserad på Art.6 I lit. c DS-GMO. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter krävas för att skydda den registrerades eller andra fysiska personers livsintressen. Det skulle exempelvis vara fallet om en besökare i våra lokaler skadades och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen byggas på Art.6 I lit. d DS-GMO är baserade. I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på Art.6 I lit. f DS-GMO är baserade. På denna rättsliga grund baserade behandlingsoperationer som inte omfattas av någon av ovanstående rättsliga grunderna när behandlingen för att skydda ett legitimt intresse av vårt företag eller en tredje part krävs inte uppväger intressen för grundläggande fri- och rättigheter för den registrerade. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna för oss eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Den ansåg i detta avseende att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är kund hos kontrollanten (skäl 47 mening 2 DS-GVO).

29. Legitima intressen i behandlingen som den registeransvarige eller en tredje part bedriver

Basiert Artikel auf die Verarbeitung Datum personenbezogen I 6 lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns från alla unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer är Anteilseign.

30. Varaktighet för vilken personuppgifter kommer att lagras

Kriterium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

31. Lagliga eller avtalsmässiga bestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för ingående av kontraktet; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av bristande försörjning

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalsparten). Ibland kan det vara nödvändigt att ett avtal ingås att en drabbad person ger oss personuppgifter som därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med henne. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att kontraktet med den berörda personen inte kunde stängas. Innan personuppgifter lämnas av den berörda personen måste den berörda personen kontakta en av våra anställda. Våra medarbetare rensar de drabbade enskilda fall även om det krävs tillhandahållande av personuppgifter som krävs enligt lag eller avtal eller om avtalet om det finns en skyldighet att lämna personuppgifter och vilka konsekvenser skulle underlåtenhet att tillhandahålla personlig information.

32. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Om verantwortungsbewusstes Unternehmen försäkrar dig om din automatiska anmälan eller en profilering.

33. PRIVATPOLITIK FÖR EZOISKA TJÄNSTER

//g.ezoic.net/privacy/ehrliche-tests.de

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator von den Sekretesspolicy Wuppertal Samarbete med der RC GmbH, dö gebrauchte Anteckningsböcker återvunnet och Filsharing advokater skapad av WBS-LAW.